Навчальні матеріали

ПРОГРАМА
 факультативу курсу
 «Сліпий метод друку»
 для учнів 5 – 6-их класів загальноосвітніх навчальних закладів
 (70 годин, 2 години на тиждень)
 Автор: Глюз Н.В. 
 Програма розрахована для учнів 5-6-их або 4-их класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів і ступенів для факультативного вивчення. Запропонований курс має на меті навчити учнів володіти сліпим десятипальцевим методом друку, сформувати практичні навички введення та редагування тексту, виробити правильну поставу під час роботи за комп’ютером. Зміст шкільного курсу інформатики базується на трьох фундаменталь¬них поняттях: інформація – алгоритм – комп’ютер. На жаль у ньому не виділено достатньо навчального часу для оволодіння практичними навичками роботи з комп’ютером, а зокрема, вивченню клавіатури. Метою курсу «Сліпий метод набору» є набуття учнями навичок сліпого методу друку. Такі навички є надзвичайно важливими, оскільки, як показує досвід, дуже малий відсоток випускників сучасних шкіл достатньо швидко і правильно друкують, а сліпим десятипальцевим методом набору практично ніхто. На жаль дуже мало людей може опанувати сліпий десятипальцевий метод набору у дорослому віці, отже більшість із них друкує неправильно, що призводить не лише до втрати часу, але й до розвитку хвороб хребта. Людина, яка швидко і якісно друкує, економить час, робить менше помилок і не втомлюється при друці великої кількості тексту. Постава учня під час сліпого методу друку стає правильною, оскільки відпадає потреба дивитися на клавіатуру, отже не тільки економиться час, але й забезпечуються правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером. Школа повинна готувати учня бути конкурентоспроможним, а такі навички підвищують конкурентоспроможність учня. Запропонований курс передбачений для факультативного навчання учнями 5-6-их класів. Факультативний курс може бути введений також і в 4-му класі. Не рекомендуємо вводити курс у 1-3 класах, оскільки для формування навичок правильного друку потрібно терпіння, наполегливість та достатньо добре розвинута моторика рук. Недоцільно вводити запропонований курс у старших класах, бо старшокласники вже мають певні навички введення тексту, і такий курс буде «переучуванням», а не навчанням учнів, що спричинить певні незручності. Програма розрахована для факультативного вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах з обладнаними комп’ютерними класами, де на кожному уроці організовані практичні заняття учнів за комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням.
  Навчальна програма

Інформаційний лист
Критерії оцінювання
Методичні рекомендації до курсу


Немає коментарів:

Дописати коментар